facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Rektor Uniwersytetu Śląskiego wiceprzewodniczącym Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”

Zdjęcie: prof. Andrzej Kowalczyk

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk obejmie funkcję zastępcy przewodniczącego Związku Uczelni „Uczelnie Śląskie”. Wyboru dokonało prezydium Rady Związku podczas posiedzenia, które odbyło się 6 kwietnia 2018 roku na Politechnice Śląskiej w Gliwicach.

Związek, którego misją jest optymalizacja wykorzystania zasobów śląskich uczelni, tworzy pięć szkół wyższych: Uniwersytet Śląski, Politechnika Śląska, Politechnika Częstochowska, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej oraz Politechnika Opolska. Jego powstanie – zatwierdzone decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego wydaną 28 września 2017 roku – umożliwia ściślejszą współpracę w wielu obszarach działalności m.in. poprzez wspólne badania czy ubieganie się o granty.

Funkcję przewodniczącego Związku przez rok pełni rektor każdej z uczelni członkowskich. Obecnie rola ta powierzona została JM Rektorowi Politechniki Śląskiej prof. dr. hab. inż. Arkadiuszowi Mężykowi. Wspierać będzie go prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk – JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego.

Związek ma osobowość prawną i może np. prowadzić działalność gospodarczą w formie wyodrębnionej jednostki organizacyjnej. Zakres takiej działalności obejmować będzie między innymi: doradztwo związane z zarządzaniem, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wspomagającą edukację.

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.