facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Prof. Adam Goldwyn z wykładami na Wydziale Filologicznym

Od 1 do 23 maja 2016 roku na zaproszenie dr. hab. prof. UŚ Przemysława Marciniaka z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego profesorem wizytującym w Katedrze Filologii Klasycznej oraz Centrum Badań nad Literaturą i Recepcją Bizancjum będzie amerykański bizantynista prof. Adam Goldwyn z North Dakota State University w Fargo. 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.