facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Próba bicia rekordu Guinessa w liczeniu balonów przez przedszkolaki

Próba bicia rekordu Guinessa we wspólnym liczeniu balonów przez przedszkolaki odbędzie się 6 czerwca 2013 roku w budynku Śląskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie (ul. 75. Pułku Piechoty 1A), o godz. 10.00 w auli P/0/03.

Impreza ma na celu propagowanie wśród najmłodszych kształcenia w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz przybliżenie śląskiej społeczności nowego ośrodka dydaktyczno-badawczego, którym jest Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie. Wydarzenie zakończy krótki pokaz, który przygotuje Pracownia Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Spotkanie pt. „Brr – jak zimno, unikalne właściwości ciekłego azotu” poprowadzą dr Aneta Szczygielska i dr Stefania Widuch.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli zastępca prezydenta Chorzowa mgr Wiesław Ciężkowski oraz dziekan Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach dr hab. prof. UŚ. Danuta Stróż.

 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.