facebook twitter instagram issuu linkedin research gate youtube ustv

Upamiętnienie ofiar katastrofy smoleńskiej

10 kwietnia 2012 r., w drugą rocznicę katastrofy smoleńskiej, na Wydziale Filologicznym w Katowicach o godz. 10.00 JM Rektor UŚ prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, prodziekan Wydziału Filologicznego prof. zw. dr hab. Maran Kisiel oraz przedstawiciele społeczności akademickiej złożą kwiaty pod tablicą poświęconą pamięci Krystyny Bochenek, wicemarszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, absolwentki filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego. Następnie JM Rektor UŚ uda się na grób Krystyny Bochenek. Jednocześnie prorektor ds. studenckich, promocji i współpracy z zagranicą prof. dr hab. Barbara Kożusznik odwiedzi grób Grzegorza Dolniaka.
 

 

 

 

Wspomnienie JM Rektora UŚ prof. zw. dr. hab. Wiesława Banysia o Krystynie Bochenek


Taką Cię zapamiętamy
 

„Ci, których kochamy, nie umierają nigdy, bo miłość to nieśmiertelność”.
(Emily Dickinson)
 

Ci, którzy odeszli, żyją w naszej pamięci. Czas nie zaciera śladów Osób wyjątkowych, charyzmatycznych, takich jak Krystyna Bochenek. Choć tak nagle odeszła, stale jest blisko – można powiedzieć, że w jakimś sensie jest ciągle wśród nas. Żyje w naszych sercach dzięki ogromnemu dobru, które zostawiła, dzięki licznym przedsięwzięciom, które chcemy kontynuować. Krystyna pozostanie na zawsze w naszej pamięci ze względu na przykład, jaki dawała nam swoim życiem, ze względu na autorytet, który zbudowała, żyjąc według niezłomnych zasad, promując szczytne idee, pracując z wielkim zaangażowaniem zawodowo i społecznie, bezinteresownie – pro publico bono, na rzecz i dla dobra innych. Tablica poświęcona pamięci Krysi jest wyrazem naszego szacunku i uznania dla Jej działalności. Jest także symbolicznym podziękowaniem za wszystko to, co dla nas zrobiła – a zwłaszcza, co zrobiła dla popularyzacji wiedzy o języku polskim i krzewienia kultury słowa.
 

Krystyna była wybitną postacią, znaną wszystkim nie tylko jako polityk – senator, wicemarszałek Senatu RP (choć nigdy nie czuła się politykiem!), świetna dziennikarka, ale również jako niestrudzona organizatorka przedsięwzięć, takich jak: Ogólnopolskie Dyktando – wielka narodowa klasówka z ortografii, Kongres Języka Polskiego, Ambasador Polszczyzny, Mecz Senat RP kontra Senaty uczelni wyższych. Współtworzyła też pierwszą Wampiriadę, niekonwencjonalną akcję honorowego oddawania krwi. Z zaangażowaniem, nie potrafiła przecież inaczej, walczyła o stypendia dla najuboższych studentów, organizując chociażby Krzesła do nauki. Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw, które były Jej udziałem. Do wielu z tych przedsięwzięć zapraszała pracowników i studentów Uniwersytetu Śląskiego. Jej relacje z naszą Uczelnią były intensywne nie tylko ze względu na to, że była absolwentką filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego (studiowała w latach 1971–1976; pracę magisterską: „Postaci kobiece w nowelach Wacława Potockiego: Lidii, Wirginii, Judyty” napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana Zaremby), ale przede wszystkim ze względu na przyjacielską, serdeczną, pełną życzliwości relację z naszymi uczonymi, studentami, czy wreszcie władzami uczelni. Owocowało to wieloma działaniami, które chcemy i będziemy kontynuować, wypełniając w ten sposób swoisty testament Krysi.
 

Upamiętnienie działalności Krystyny na Wydziale Filologicznym ma swoją szczególną wymowę ze względu na Jej wielką miłość do języka ojczystego, nieustającą troskę o poprawność i piękno polszczyzny. Krysia chciała przekonać Polaków w kraju i za granicą, iż nasz język ojczysty jest wielką wartością, którą należy kultywować i pielęgnować. Pracowała więc z wielkim oddaniem w Radzie Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk, była założycielką i przewodniczącą Komisji Języka w Mediach, która przede wszystkim za sprawą entuzjazmu i pracowitości Krystyny działała bardzo prężnie. To właśnie dzięki staraniom Krystyny Senat RP ogłosił rok 2006 Rokiem Języka Polskiego.
 

Cechowała Ją niezwykła dynamika i niespotykana siła, pasja i perfekcjonizm. Była ciepłą, życzliwą, nadzwyczajną Kobietą. Ludzie garnęli się do Niej. Miała w sobie niespożytą energię, którą można by obdarować wiele osób. Miała pogodne oczy i jasny uśmiech... Miała wielkie serce, otwarte dla wszystkich… Taką Cię, Krysiu, zapamiętamy…
 

Skróty

Copyright © 2001-2019
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wszelkie prawa zastrzeżone.