Wieczór polskich piosenek w letniej szkole języka, literatury i kultury polskiej w Cieszynie