Prof. Abdel Hadi Kassiba z wykładem w Instytucie Fizyki