„Zaślubiny nieba z piekłem. Rockowe dzieje Williama Blake’a” – wykład