Spotkanie informacyjne nt. projektu „Przez Naukę do Biznesu”