„Literatura polska w świecie. Obecności” - międzynarodowa konferencja w Cieszynie