CZERWCOWE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO