IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "HOMO NATURALIS"