Wykład - "Pojęcie cnoty i charakteru moralnego w filozofii klasycznej"