„Struktura etniczna dawnej Polski w przysłowiach utrwalona" - wykład prof. dr hab. Ewy Jędrzejko