Rok Juliusza Słowackiego - konferencja w Ośrodku Dydaktycznym UŚ w Rybniku