XXXV inauguracja roku akademickiego na Wydziale Pedagogiki i Psychologii