Konferencja - "Inspiratorzy, projektodawcy i realizatorzy edukacji kulturalnej i upowszechniania kultury"