Posiedzenie Śląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Botanicznego