WARUNKI POWSTANIA I ROZWOJU ŻYCIA WE WSZECHŚWIECIE