Konferencja pt. „Nauczanie przez dociekanie i eksperymentowanie…”