4. Śląski Festiwal Nauki KATOWICE. Popularyzatorzy nauki poszukiwani