„Idea »sprawiedliwości« w kulturze europejskiej. Teoria a praktyka” - konferencja