Międzynarodowa konferencja pt. „Migracja – ekumenizm – integracja”