Konferencja pt. „Ewaluacje literatury – krytyka, teoria, historia”