Projekt kierowany przez prof. Mariana Palucha dofinansowany w konkursie MAESTRO 10