Jubileusz 60-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. Aleksandra Wilkonia