Posiedzenie Rady IROs Forum na Uniwersytecie Śląskim