Konferencja podsumowująca projekt „Inkubator Innowacyjności+”