Konferencja „Ars Docendi – rozwijanie kompetencji dydaktycznych...”