Sympozjum pt. „Dzień prawa dla ochrony klimatu i zarządzania klimatem 2018”