„Ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko środowisku” – sympozjum naukowo-szkoleniowe