ORGANIZMY KOPALNE W CENTRUM STUDIÓW NAD CZŁOWIEKIEM I ŚRODOWISKIEM