Posiedzenie Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich w Lublinie