Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 na Wydziale Nauk Społecznych