Pisemny konkurs ofert na sprzedaż samochodu marki Daewoo Lublin nr rej. SK 1203F