Nawiązanie współpracy naukowo-dydaktycznej z ZSO nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Katowicach