Konferencja pt. „Wyzwania dla polityki senioralnej w XXI wieku”