Międzynarodowa konferencja pt. „Społeczeństwo – praca – konsumpcja. Świadomość ekonomiczna młodego pokolenia”