Konferencja pt. „Maski wolności w dramacie i teatrze XX i XXI wieku”