Konferencja pt. „Społeczeństwo obywatelskie: edukacja, wartości, style komunikacyjne”