„Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli” – spotkanie konsultacyjne