Komunikat dotyczący nieobecności na zajęciach 8 stycznia 2018 roku