Umowa o współpracy z Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta w Zabrzu