Dr Edyta Charzyńska wyróżniona w konkursie na artykuł popularnonaukowy