Dr hab. Mirosław Kwaśniewski laureatem nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego