Międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”