Konferencja pt. „Nauczyciel geografii wobec wyzwań reformowanej szkoły”