Jubileusz pracy naukowo-dydaktycznej prof. Ireny Sochy