Spotkanie środowiska naukowego skupionego wokół polarystyki