Konferencja pt. „Semantyka »rasy«” w kulturze polskiej (1800–1939)”