Kurs pt. „STS Modele edukacyjne dla przekazywania społeczeństwu wiedzy o wyzwaniach...”